תוכן העניינים

תוכן העניינים מירי אליאב פלדון : דברי פתיחה 7 הקדמה 11 פרק ראשון 13 " אוהב העניים : " צמיחתה של מידה טובה מ"אוהב העיר" ל"אוהב העניים" 73 " טוב אשר חתן משתקת : " מפאולוס ועד קונסטנטינוס 28 אחרי קונסטנטינוס : זכות יתר וסעד לעניים 38 פרק שני " מושלי העניים" . הבישופים ועריהם 57 פרק שלישי " ענווה ושפלות רוח : " עוני וסולידריות באימפריה הרומית המזרחית 87 הערות 127 מפתח 163  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית