עוני ומנהיגות באימפריה הרומית המאוחרת

_פי 1 ) ו בראוו ירושלים להיסטוריה על שם מנחם שטרן ר _! חברר . ר . ר . _י 0 כ 1 _ויימ יי _יע 1 _יאלימ פיטר בראון עוני ומנהיגות באימפריה הרומית המאוחרת במת ירושלים להיסטוריה על שם מנחם שטרן המערבת יוסף קפלן ( יו"ר , ( מיכאל הד , שולמית שחר . K קרלו גינצבורג : היסטוריה , רטוריקה , הוכחה ב . אנתוני ד' סמית : האומה בהיסטוריה ג . פיטר בראון : עוני ומנהיגות באימפריה הרומית המאוחרת  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית