העלייה מארצות־הברית: מאפיינים דתיים, תרבותיים וחברתיים

העלייה מארצות הברית : מאפיינים דתיים , תרבותיים וחברתיים חיים א ' וקסמן מיתוס העלייה לישראל נחקר ונותח בספרה המקיף של דבורה הכהן . הכהן מוכיחה שלא היתר . בישראל מדיניות בהירה ונוקשה לגבי עלייה המונית גם ערב קום המדינה וגם לאחר הקמתה . האם חוסר מדיניות זה השפיע השפעה ניכרת על שיעור העלייה מארצות הברית ? האם נוכל לטעון שאילו היתה מדיניות בהירה ומגובשת , המחייבת עלייה מארצות הברית , היה גדל שיעור העלייה משם ? מאמר זה מבקש לבחון את נושא העלייה מארצות הברית , ויתמקד בניתוח העולים עצמם : מי הם , מהן הסיבות לעלייתם , ומהו שיעורם בכלל אוכלוסיית היהודים בארצות הברית ? לבסוף נטפל בקשר בין מדיניות העלייה של מדינת ישראל לשיעור העלייה מארצות הברית . יותר מ 90 , 000 יהודים אמריקניים עלו לישראל מאז קום המדינה ( ראה טבלה . ( 1 נבקש כאן לבחון את מקצת המאפיינים החברתיים של עולים אלה , ולהצביע על כמה מתבניות השינויים שחלו בהם . ניווכח שהעלייה מארצות הברית נובעת לא רק ממניעים דתיים אידאולוגיים אלא גם מן ההרכב החברתי , ושהמניעים הדתיים אידאולוגיים כשהם לעצמם , אין די בהם כדי לגרום לעלייה . נפתח בסיכום המ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי