ו. תיחום כרונולוגי

ו . תיחום כרונולוגי מה זמנו של השינוי שבו אנו מדברים ? לדעת ההיסטוריון הצרפתי פול ויין , מדובר בשינוי שעבר על החברה הרומית במהלך המאה השנייה לספירה . חוקרים אחרים חלקו אין אנו יודעים מאומה ' ( שם , עמ ' , ( 144 והסיבה לכך היא ש ' נוסח ברכת חתנים של בני א " י לא הגיע לידנו ' ( שם . ( 61 תפיסות הנישואים בספרות האיראנית עדיין לא נחשפו באופן שיטתי , אף על פי שמקורות שונים הנוגעים לעניין נזכרו לעתים בספרות המחקר . ראו , למשל : . pp . 383-384 276 ; E . Westermark , The Historyof Human Marriage , New York-London 1921 , ( Iranian )' , Encyclopediaof Religion and Ethics , III , Edinburgh-New York 1910 , p . L . C . Casartelli , 'Celibacy המקורות המעטים שצוינו בספרות המחקר מצביעים על הערך הרב שהוענק בתרבות האיראנית לאדם המבורך בילדים , ועל הסתייגות מפרישות מינית . ראו : . 187-191 Ethik ?' , R . Lavenant ( ed . ) , 111 Symposium Syriacum ( 1980 ) , Rome 1983 , pp . Antiasketische Bewegung im persischen Christentum : Einfluss zoroastrischer S . Gero , 'Die ראו גם : י ' גפני , יהודי בבל בתקופת התלמ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי