ה. בין ארץ ישראל לבבל

ה . בין ארץ ישראל לבבל המקורות שהובאו לעיל הם ארץ ישראליים דווקא , ויש בהם כדי להצביע על התפתחות שעברה על החברה היהודית בארץ ישראל . הקרבה שבין התופעה שאנו עדים לה לגבי החברה היהודית לבין אותו התהליך בחברה הרומית נותנת מקום לאפשרות שמדובר בהשפעה תרבותית מערבית . לעומת זאת , מגעה של החברה היהודית בבבל עם התרבות ההלניסטית והרומית הייתה פחותה לאין שיעור . משום כך , אם אכן מדובר בהשפעה תרבותית , סביר להניח שלא נמצא לה עקבות של ממש בקרב יהודי בבל בתקופת התלמוד . אכן , השוואה בין התמונה העולה מן המקורות הארץ ישראליים לזו העולה מן המקורות הבבליים מצביעה על מצב עניינים אחר , ומחדדת בכך את ההתפתחות התרבותית הארץ ישראלית . תחילה , כפי שראינו בפרקים על גיל הנישואים ועל בחירת בן זוג , מקומם של ההורים בנישואי ילדיהם היה מרכזי מאוד בחברה היהודית בבבל . במצב עניינים זה , משקלו של הקשר האישי והרגשי בין בני הזוג לא היה גדול , לעומת ערכים אחרים שעליהם הייתה נתונה הדעת . העדרו של הממד הרגשי בתפיסת הנישואים נתן את אותותיו בהתייחסותם של חכמי בבל לאפשרות שאדם יישא אישה על אשתו ; כפי שראינו בפרק על ריבוי נשי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי