ד. מקבילה תרבותית: החברה הרומית

ד . מקבילה תרבותית : החברה הרומית תהליך זה , שעליו אנו מבקשים לעמוד באמצעות מעקב אחרי התפתחותה של ההלכה בתחומים שונים , התרחש גם בחברה הרומית . כפי שראינו בפרק הקודם , מקורות רבים 47 על שינוי יסודי דומה במעמד האישה בחברה הרומית ראו : . in Ancient Rome , London-New York 1991 , pp . 13-14 CambridgeMass London 1987 , pp . 42-43 ; J . K . Evans , War , Women and Children idem ( ed . ) , A History of Private Life , I : From Pagan Rome to Byzantium , P . Vayne , 'The Roman Empire ' , וראו להלן . מביעים את ההשקפה הרואה בנישואים מוסד המיועד להביא תועלת לחברה על ידי העמדת ולדות . ואולם , לצדם עומדים מקורות מגוונים שבהם גלומה תפיסה אחרת , שהנישואים מיועדים לטובת היחיד ומבטאים קשר אישי בין שני בני זוג . מקורות אלה משקפים רעיונות סטואיים לגבי אופיו הראוי של קשר הנישואים , שהתמקדו בבני הזוג ובקשר ביניהם . אות לתפוצתם הרחבה ניתן למצוא במכלול רחב של מקורות , ובהם גם ביטויים חזותיים , כפי שעולה מציורים על מטבעות ומגילופים על מצבות קבורה , שבהם נראים בני זוג כשידיהם שלובות זו בזו . חוקרים אחדים הצביעו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי