ג. 'ואלו הן הקרובים:' עלייתה של המשפחה הגרעינית

ג . 'ואלו הן הקרובים : ' עלייתה של המשפחה הגרעינית להרגשתו של הקשר האישי שבין בני הזוג כהיבט העיקרי של הנישואים הייתה השלכה על תפיסת מבנה המשפחה ועל הגדרתו של המעגל המשפחתי . על התפתחות זו עמד ניסן רובין . בספרו 'קץ החיים' ביקש רובין להצביע על שינוי שחל בהחלתן של הלכות אבלות על קרובי המשפחה של הנפטר . לדבריו : מקורות תנאיים מהדור השלישי לתנאים ( שליש ראשון למאה השנייה ) מחילים את מנהגי האבל על מעגלים משפחתיים רחבים ... ברם , במקורות מאוחרים יותר , מהדור החמישי לתנאים ( סוף מאה שנייה וראשית מאה שלישית ) אנו 39 אפשר שהתפתחות היסטורית תרבותית זו היא העומדת ביסוד ההעדפה של החליצה על פני הייבום בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה , שעליה כבר עמדו רבים מן החוקרים . ראו לעיל , פרק ו , הערה . 48 להעדפה זו יש זיקה לדפוס של חיי נישואים המדגיש את הקשר האישי בין בני הזוג ומעניק לו ערך מרכזי בחיי המשפחה . כך אכן ניתן לשמוע מן הנימוק המובא לה במקורות התנאיים : 'ודברו אליו - בהוגנת לו . שאם היה הוא ילד והיא זקנה , הוא זקן והיא ילדה , אומרים לו : כלך אצל כמותך , ולמה לך להכניס קטטה לביתך' ( ספרי לד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי