פרק אחד־עשר התמורה הזוגית: מעמד האישה, המשפחה הגרעינית ותפיסת הנישואים

פרק אחד עשר התמורה הזוגית : מעמד האישה , המשפחה הגרעינית ותפיסת הנישואים בפרק הקודם ביקשנו לעמוד על תפיסה של הנישואים שהתקיימה בחברה היהודית בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד ושמה דגש על הקשר האישי בין בני הזוג ועל ההתאמה ביניהם , ולא ראתה בהם אך ורק מסגרת למימושה של מצוות פריה ורביה . ביטוייה של תפיסה אחרונה זו , כפי שראינו , הם רבים ומגוונים , אך ההנגדה שעושים מקורות תלמודיים אחדים בינה לבין התפיסה שהנישואים הם בעיקרם מוסד להעמדת ולדות מעוררת תחושה , שבמידה מסוימת מדובר בתפיסה שהיא בבחינת חידוש ולמעשה היא פרי התפתחות ושינוי . עיון באחדות מהלכות הנישואים של חז " ל יכול לתמוך בהנחה זו . כיצד ? חקר תולדות ההלכה מניח , שהתפתחותה של ההלכה נובעת מהיענות של בעלי ההלכה לשינויים חברתיים ותרבותיים ( ובמקרים אחרים - פוליטיים , כלכליים ואחרים , ( שהקשו על היצמדות לנורמה ההלכתית שנהגה עד אז וחייבו לשנותה ' . הנחה זו מאפשרת להיסטוריון של תקופת המשנה והתלמוד לעשות שימוש בספרות חז"ל כמקור שיש בכוחו ללמד על התפתחויות חברתיות ותרבותיות שהתרחשו בתקופת התנאים והאמוראים . הסיבה לכך היא , שבמקורות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי