ה. 'לא טוב היות האדם לבדו'

ה . 'לא טוב היות האדם לבדו ' ' עד שלא יקח אדם אשה - אהבתו הולכת אצל הוריו . לקח אשה - אהבתו הולכת אצל אשתו , שנאמר "ודבק באשתו "' ( פרקי דרבי אליעזר . ( לשון הכתוב בבראשית ב , כד , 'ודבק באשתו , ' שעליה הסתמך ישו כדי לשלול את האפשרות לפרק את קשר הנישואים , נדרשה ב ' פרקי דרבי אליעזר ' כמשקפת את הקשר המבוססת על אותו הפסוק בדיוק ') זכר ונקבה ברא אותם . (' אלא שהנורמה שגוזר המחבר מתפיסה זו היא שלילתה של הפוליגיניה , ולאו דווקא של הגירושין . על פי האמור במשנה , יבמות ו , ו , שימש אותו הכתוב בבראשית א , כז , גם את בית הלל בבואם לבסס את עמדתם לגבי מספר הוולדות המינימלי שבו אדם יוצא ידי חובת פריה ורביה . הסתמכות על פסוקים מספר בראשית בענייני הלכה היא תופעה נדירה במקורות התלמודיים ( ראו : DR . Schwartz , 'Law , ( Jerusalem 1992 , pp . 230-231 , esp . n . 5 Rappaport [ eds ] , The Dead Sea Scrolls - Forty Years of Research , Leiden- and Truth : On Qumran-Sadducean and Rabbinic Views of Law ' , D . Dimant & U . ולכן ייתכן שהשימוש בכתוב זה מכוון לשלול את תפיסת הנישואים ( ואת המסקנות הנורמטיביות ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי