ב. הנישואים בחברה היהודית: פריה ורביה

ב . הנישואים בחברה היהודית : פריה ורביה כיצד נתפסו הנישואים בחברה היהודית בארץ ישראל ובבבל , ומה היו דימויו של מוסד הנישואים באותה העת ? כפי שראינו בפרק הראשון , המשימה להעמיד ולדות זוכה להבלטה רבה מאוד במקורות התלמודיים , הן התנאיים הן האמוראיים ; הן במקורות בעלי אופי הלכתי הן במקורות אגדיים . אמנם , חובת ההולדה איננה חייבת להיות קשורה בהכרח בנישואים דווקא , וזו באמת הסיבה שבעולמם של חז"ל יש מקום לשאלה אם ממזר נחשב בנו של אדם לעניין זה . אכן , ההלכה 'לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים ' ( משנה , יבמות ו , ו ) איננה נקשרת באופן ישיר לנישואים . ואולם , ההבנה שתכליתו העיקרית של מוסד הנישואים היא מימושה של הברכה 'פרו ורבו ' באה לידי ביטוי מפורש במקורות יהודיים מגוונים , למן סוף ימי הבית השני ואילך . כך , למשל , יוספוס כותב שמטרת הנישואים היא לשם פריה ורביה בלבד . לדבריו '-. התורה מכירה רק צורת התייחדות אחת המתקיימת לפי הטבע בין גבר לאשתו ואשר נועדה להביא ילדים לעולם . ' על פי עדותו בספרו 'מלחמת היהודים' ( ב , , ( 161-160 בקרב האיסיים היו כאלה שנשאו נשים אך נמנעו מלקיים עם נשותיה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי