א. רקע תרבותי: תפיסות של נישואים בעולם ההלניסטי־הרומי

א . רקע תרבותי : תפיסות של נישואים בעולם ההלניסטי הרומי סוזן טרג ' יארי , בספרה על הנישואים בחברה הרומית בעת העתיקה , הראתה שהחשיבות שיוחסה לנישואים בחברה ההלניסטית והרומית , וההערכה הרבה שזכו לה , באו לידי ביטוי במקורות רבים ומגוונים : בדבריהם של פילוסופים , במחזות , בשירה ובמקורות אחרים . לדעתה , הדעות המובעות במקורות אלה על טיבו ומטרותיו של מוסד הנישואים מבטאות הלכי רוח נפוצים , שרווחו בזמנם ובמקומם . התפשטותם בעולם הים תיכוני גרמה לכך שדעות אלה הפכו לחלק מן התשתית התרבותית הרחבה בחברות שנמנו עם עולם זה . טרג ' יארי סוקרת את התשתית התרבותית הזאת , כפי שהיא מוצאת את ביטויה בפילוסופיה היוונית , ומצביעה על גילויה בתקופות מאוחרות יותר , במקורות שמן התקופה ההלניסטית והרומית . מקורות אלה מצביעים על מרכזיותו של ערך הילודה כצידוק המרכזי לנישואים בעולם התרבותי ההלניםטי הרומי . העמדת צאצאים נתפסה בראש ובראשונה כחובה אזרחית , אם כי מעיניהם של הכותבים לא נעלמה התועלת שיכול אדם להפיק מכך שיש לו ילדים - למשל הסיוע והתמיכה שהוא צפוי לזכות בהם מילדיו לעת זקנתו . 8 הסיבה הראשית לכך הייתה , שבאמצעות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי