נספח: המונחים לציון הנדוניה והמוהר

נספח : המונחים לציון הנדוניה והמוהר מקורה של המילה 'נדוניה ' הוא באכדית . ( nudunnu ) בשימוש הלשון שלנו מציינת מילה זו את הרכוש והכסף שמביאה עמה הכלה לנישואים . ואולם , זה מכבר ניתנה שימת לב לכך שלעתים מציין המונח האכדי את הרכוש שנותן החתן דווקא , ולא את זה שמביאה הכלה . " אנו עדים לתופעה דומה לגבי המונחים היווניים המציינים את הנדוניה , בשימושם במזרח . המונחים ביוונית המציינים נדוניה הם שנים : " . < pepvfp 7 tpoi £ שני המונחים נמצאים בשטרות נישואים יהודיים שנתגלו במדבר יהודה הכתובים יוונית . " בספרות חז"ל אין זכר לראשון , ואילו האחרון נמצא בכמה וכמה מקומות במקורות ארץ ישראליים , " בניסוחים בארמית בשטרות שנתגלו במדבר יהודה , " והוא אף רווח בסורית . ' והנה , במקורות אלה אין המונח 'פתה ' מציין את הנדוניה בלבד , אלא בעיקר את שטר הכתובה ואת התשלום שעליו מתחייב הבעל . כך , למשל , בירושלמי , כתובות ו א , ל ע " ג , מסופר ש ' הורי ר' יצחק בהן דמשביק אינתתיה ולא ממרק לה פורנה = ) הורה רבי יצחק בזה שמגרש את אשתו ולא משלם לה את ה'פרנה' שלה ) שהוא מעלה לה מזונות עד שעה שהוא ממרקה . ' ברור שהמונח 'פ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי