ב. נדוניה עקיפה

ב . נדוניה עקיפה המושג 'נדוניה עקיפה , ' כפי שהגדירו גודי , מכוון כאמור לתנועה של כסף ורכוש שמקורם הוא אמנם בחתן ( או במשפחתו , ( אך בניגוד למוהר , שיעדו הוא אבי הכלה , רכוש זה מיועד לכלה עצמה , והיא מביאה אותו עמה אל הנישואים . עקבות לקיומו של נוהג מעין זה בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד ניתן למצוא במקורות תנאיים אחדים . בברייתא שבבבלי , יבמות סו ע"ב , נאמר : 'המכנסת שום לבעלה - אם רצה הבעל למכור לא ימכור . ולא עוד אלא אפילו הכניס לה שום משלו - אם רצה הבעל למכור לא ימכור . מכרו שניהם לפרנסה - זה היה מעשה לפני רשב"ג ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות . ' את שימת לבנו מושך המשפט השני , שבו מדובר במפורש על ' שום ' ש ' הכניס ' הבעל לאשתו משלו ' . ברייתא זו מלמדת אפוא שגם החתן תרם לרכוש המשותף , על ידי 'הכנסה ' של 'שום' לנישואים . על אופיה ומהותה של 'הכנסה ' זו של הבעל נוכל לעמוד ביתר דיוק אם ניתן את דעתנו לגרסתו של קטע גניזה : ... ' ולא עוד אלא אפילו הכניסה לה שום משלו . ' זו גרסה קשה ( היינו מצפים ל'הכניס , ' בזכר ) וטבעי הדבר שתתוקן , אך תיעודה בעדי נוסח 60 קביעתו של רבן שמעון בן גמליאל במש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי