א. הנדוניה

א . הנדוניה . 1 גודלה של הנדוניה בחברות שונות במזרח התיכון מקובל שהכלה מביאה עמה ממון ורכוש בנישואיה . רכוש זה נתכנה במונחים שונים . הידוע שבהם הוא 'נדוניה , ' אך לצדו קיימים גם מונחים אחרים : 'פרנסה , ' 'זבדא , ' 'עללתא , ' ועוד . מאחר שהתשלום של הנדוניה התבצע בעת הנישואים , היה לה משקל ראלי רב ביותר ביצירת הנישואים ובביסוסם הכלכלי הראשון של בני הזוג . בפרק הקודם ביקשנו לעמוד על מגמה של הורדת ערך הכתובה , וטענו שמגמה זו קשורה בקיומה של הנדוניה . כפי שציינו שם בהרחבה , קיומו של המוהר משקף תפיסה 9 הדגשת היבט זד , של הנדוניה אמורה במפורש בפתח מאמרם של הרל ודיקי ( לעיל , הערה , ( 1 עמ י . 105 כך רואים את הדברים גם היסטוריונים אחדים של חוקי הנישואים הרומיים . ראו , למשל : . Arjava , Women and Law in Late Antiquity , Oxford 1996 , pp . 52-57 Coniuges from the Timeof Cicero to the Timeof Ulpian , Oxford 1991 , p . 363 ; A . Privatrechts , I , Miinchen 1971 , pp . 332-333 ; S . Treggiari , Roman Marriage : Iusti Classical Roman Law , Oxford 1951 , pp . 124-125 ; M . Kaser , Das romische P . E...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי