פרק תשיעי התשתית הממונית של הנישואים

פרק תשיעי התשתית הממונית של הנישואים לצדו של ממד ההתקשרות הבין אישית נוצרת בנישואים גם יחידה כלכלית חדשה - הן 'יחידת צריכה ' הן 'יחידת ייצור . ' לשם יצירתה של יחידה זו נזקק הזוג הצעיר לבסיס כלכלי ראשוני , שמקורו , במרבית המקרים , בכסף וברכוש שתורמות משפחות המוצא לייסודו של התא המשפחתי החדש . בפרק זה נעסוק בהיבט זה של הנישואים . אנו מבקשים לנסות ולברר את היסודות הממוניים שלהם , כלומר , להשיב על השאלה : מה הייתה תרומתו הכלכלית של החתן ( או משפחתו ) ומה הייתה תרומתה של הכלה ( או משפחתה ?( ההיבטים הממוניים של הנישואים משכו זה מכבר את תשומת לבם של אנתרופולוגים וסוציולוגים של המשפחה . 'עסקות נישואים ' ( Marriage Transactions ) נדונו בשנים האחרונות בשורה של מחקרים , תוך ניסיון לעמוד על הגורמים המשפיעים על סוג ' עסקת הנישואים ' הרווח בחברה נתונה . ו בהקשר זה הוגדרו 'עסקות הנישואים ' השונות באופן מדויק יותר מכפי שהיה מקובל בעבר , ונעשו הבחנות בין הסוגים השונים שלהם . כך , למשל , בניגוד לדעה רווחת שראתה ב'מוהר ' וב'נדוניה' תשלומי כסף המשקפים שתי 'עסקות נישואים ' הפוכות , העמיד גודי על כך שלא תמי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי