א. שטר הקידושים והכתובה

א . שטר הקידושים והכתובה נאמר במשנה , קידושין א , א : 'האשד , נקנית בשלש דרכים : בכסף , בשטר , ובביאה . ' המשנה איננה מציינת באיזה שטר מדובר , וגם הברייתא הפרשנית שבתוספתא איננה מוסיפה דבר לעניין זה , אלא רק מציינת שאין השטר צריך להיות בעל ערך כספי כלשהו כדי להיות תקף : 'ובשטר - צריך לומר שטר שיש בו שוה פרוט ? ' [ והלא היא מתקדשת בכל דבר שיש בו שוה פרוטה [! אלא אפי ' כתב על חרש י ונתן לה , על נייר פסול ונתן לה - הרי זו מקודשת . ' מלשונה של ברייתא אחת המובאת בתלמוד הבבלי עולה , שהכוונה היא לשטר נישואים שהייתה בו הצהרת החתן בדומה להצהרתו בקידושי כסף : 'תנו רבנן : בשטר כיצד ? כתב לו על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה " בתך מקודשת לי , " "בתך מאורסת לי , " "בתך לי לאינתו" - הרי זו מקודשת . ' בעקבות כך היו מן החוקרים שהניחו , שהשטר שעליו מדברת המשנה הוא שטר שבו הייתה כתובה הצהרת הקידושין ותו לא . 4  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי