ד. המציאות בבבל

ד . המציאות בבבל מה הייתה המציאות בבבל ? על אף המקורות הרבים המצביעים על כך שבספרות ההלכה של חז " ל לא הייתה קיימת הסתייגות נורמטיבית מן האפשרות של ריבוי נשים , כאמור לעיל ועל אף מגוון המקורות המתעדים את קיומה של התופעה בחברה היהודית בארץ ' ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , רווחת בספרות המחקר הדעה , שהחברה היהודית בארץ ישראל בתקופה זו לא הייתה פוליגינית בעיקרה . דומה כי הבסיס לדעה זו הוא מיעוט הדוגמאות הקונקרטיות שעלה בידי חוקרים למצוא בספרות חז " ל , בדבר אנשים שהיו נשואים ליותר מאשר אישה אחת בו זמנית . צירופה של עובדה זו למקורות שונים , שבהם מצאו החוקרים ביטוי להסתייגות עקרונית מחיי נישואים פוליגינים , הוא שהביא למסקנה , שהציבור היהודי בארץ ישראל אימץ את המונוגמיה כנורמה מחייבת . בניגוד להיעלמות הפוליגיניה בארץ ישראל , לגבי בבל קיימת הסכמה רבה בקרב החוקרים שהמצב היה שונה , ובמשך כל תקופת התלמוד הייתה החברה היהודית בבבל חברה פוליגינית . 67 לאור זאת הועלתה הטענה , שהיה קיים הבדל בין הנוהג שבארץ ישראל לבין זה שרווח בבבל . ברם , לא במידה שמדדו החוקרים לחברה היהודית בארץ ישראל מדדו לזו של בבל ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי