ג. המציאות בארץ ישראל

ג . המציאות בארץ ישראל על קיומה של התופעה במציאות ( ולא רק כאפשרות הלכתית ) ניתן ללמוד בצורה חד משמעית ממקורות אחדים המתעדים אותה בשלהי ימי הבית ובתקופת המשנה והתלמוד . במקצת המקורות הללו מתועד מקרה ספציפי של אדם שנשא יותר מאישה אחת , אך הואיל ומספרם של המקורות מן הסוג הזה אינו רב , יש להיזהר מלראותם מייצגים ומשקפים נורמה רחבת היקף . לעומת זאת , מקורות אחרים מלמדים על קיומה של פוליגיניה לאו דווקא במקרה בודד , אלא כתופעה חברתית כללית . ערכם של מקורות אחרונים אלה הוא אפוא רב יותר לענייננו . בראשם עומדות המשנה והברייתות הקשורות בה שבראש מסכת יבמות , שניתוחן מביא אל המסקנה שמדובר בתופעה קיימת , ושמא אף רווחת . בשל חשיבותם של מקורות אלה אפתח בהם את העיון . בראש מסכת יבמות קובעת המשנה : 'חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם . ' משמעותה של קביעה עקרונית זו מתבררת במהלך הפרק הראשון של המסכת . מן האמור בו אנו למדים , שהלכה זו דנה בבעיות הקשורות למצוות ייבום שיכולות להתעורר לנוכח מקרה שאדם הנשוי לשתי נשים ימות ללא בנים , ועל אחיו תהיה מוטלת החובה לייבם את ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי