א. ההלכה הארץ ישראלית

א . ההלכה הארץ ישראלית בעולמה של היהדות הפרושית בתקופת הבית השני אין אנו מוצאים כל מקור המביע איסור על ריבוי נשים . גם בספרות חז"ל אין אנו מוצאים איסור מפורש על ריבוי נשים , ולא עוד אלא שהמקורות התלמודיים מתייחסים בהרבה מאוד מקרים לריבוי נשים כמציאות שאותה הם מכירים . מקצת המקורות האלה יכולים אמנם להחשב תאורטיים או עקרוניים בלבד , אך ספק אם די בכך כדי לדחות את הראיה העולה מהם על עצם העובדה שריבוי נשים לא נאסר בשום צורה שהיא על ידי חכמי ההלכה . המונח 'צרות , ' ככינוי לשתי נשים הנשואות לאותו האיש ( בו זמנית , ( רווח ביותר במקורות התלמודיים . בנוסף לכך מצויות הלכות רבות העוסקות בבעיות שונות שעלולות להתעורר במצב של אדם הנשוי ליותר מאישה אחת . הלכה אחת ביבמות עוסקת במקרה של 'מי שהיה נשוי לשתי נשים ומת ' ( משנה , יבמות ד , יא . ( משנה אחרת קובעת : 'אין גט אחר גט ' ( יבמות ה , א , ( והיא מדברת , כפי שפירשו כל המפרשים , במקרה של אדם שהיה נשוי לשתי נשים . משנה אחת עוסקת ב ' מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ' ( יבמות יג , ח-ט , ( ואחרת במקרה של 'האשד . שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ' ( יבמות טז , א ....  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי