ב. מבט משווה: נישואי פנים ונישואי קרובים בחברה האיראנית

ב . מבט משווה : נישואי פנים ונישואי קרובים בחברה האיראנית העדפתם של נישואי פנים מביאה אותנו לעיון באפשרות שדפוסי הנישואים של יהודי בבל הושפעו מתופעה דומה , אך חריפה בהרבה , בתרבות האיראנית . כוונתי למוסד הנישואים האיראני היוצא דופן של נישואים עם קרובים מדרגה ראשונה : עם אם , עם אחות ועם בת . מוסד נישואים זה , 'חווידודה' , ( xu etodat ) נדון בעבר בשורה של מחקרים , שהצביעו על שכיחותו הרבה בספרות הפהלבית ועל השבח הגדול שנקשר לו בה . במבט ראשון עורר מוסד זה תדהמה , וחוקרים שונים סירבו לקבל את האפשרות שהוא אכן נתקיים במציאות . הסיבה לכך מובנת : טאבו של גילוי עריות טבוע ברובנו בצורה עמוקה , עד שאנו מתקשים להעלות על דעתנו את המחשבה , שיש חברות שבהן לא היה קיים איסור על קיום יחסי מין בין אח לאחותו , בין אב לבתו , או בין בן לאמו , 34 אבות דרבי נתן , נו"ב , פרק n ( מהדורת שכטר , יב ע '' א . ( על היחס שבין מקור זה למקבילתו בבראשית רבה ( לעיל , בהערה הקודמת ) ראו : מ ' קיסטר , עיונים באבות דרבי נתן : נוסח , עריכה ופרשנות , ירושלים תשנ " ח , עמ ' . 206-205 35 משמעה היסודי של המילה הפהלבית 'חווידודה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי