פרק חמישי קשרי חיתון

פרק חמישי קשרי חיתון עיוננו בפרק הקודם העלה , שהדרך שרווחה בקרב יהודי בבל לבחירת בן זוג לנישואים הייתה שונה מזו שרווחה בקרב אחיהם שבארץ ישראל . אם בארץ ישראל הייתה לעתים קרובות בידי היחיד האפשרות לבחור לעצמו בת זוג , הרי שבבבל היה הפיקוח על בחירת בן זוג בידיהם של ההורים . הבדל זה נתן את אותותיו בערכים שעמדו ביסוד בחירת בן זוג . דעתו של היחיד הבוחר לעצמו בת זוג נתונה לאינטרסים אישיים , ולאותם היבטים שיש בהם ( להערכתו ) להביא לו טובה אישית בנישואיו . לעומת זאת , הורים וקרובי משפחה הבוחרים בן זוג עבור ילדם מעוניינים בשמירתם של הערכים החשובים בעיניהם ובעיני החברה . מאחר שטוהר הייחוס היה ערך מרכזי בחברה היהודית בבבל , הקפידו ההורים במידה רבה על כשרותו של בן הזוג הפוטנציאלי מבחינת ייחוסו . גם בארץ ישראל היו קבוצות שטוהר הייחום היה ערך בעל משמעות עבורן . אלה היו בעיקר חוגים כוחניים ו ' משפחות מיוחסות שבישראל . ' השאלה שאותה אנו מבקשים לברר היא , מה היו המנגנונים שדרכם נעשה הניסיון לממש את הערך של מציאת בן זוג מיוחס . בכך אנו מגיעים אל המנגנון של נישואי פנים . אנו מבקשים להראות , שאותם חוגים ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי