ד. ייחוס

ד . ייחוס הברייתא שבסוף מסכת תענית שמה בפיהן של נשים מיוחסות את הנימוק שבעטיו כדאי להם לגברים 'לתת עיניהם למשפחה : ' 'לפי שאין האשה אלא לבנים . ' נימוק זה מבקש להביע את חשיבות המוצא של בן זוג פוטנציאלי לקביעת מעמדם וכשרותם של הילדים שייוולדו מקשר הנישואים . בכך מציבה ברייתא זו בפנינו את חשיבותו של ערך הייחום בכל הקשור לבחירת בן זוג . פנחס מנדל הראה שברייתא זו בצורתה הנוכחית היא 'ברייתא בבלית , ' ויש אפוא לראותה כמקור המשקף את עולמם של יהודי בבל . ואכן , חוקרים אחדים כבר ציינו בהדגשה את מרכזיותו של ערך הייחוס בעולמה של החברה היהודית בבבל בתקופת 91 ראו : סטלו ( לעיל , הערה , ( 81 שם . 92 ראו : ש ' ספראי , בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה , ירושלים תשמ " ג , עמי 93 . 72 ראו : מנדל ( לעיל , הערה , ( 90 שם . התלמוד . אנו למדים על כך ממקורות מגוונים , ולא רק כאלה העוסקים בנישואים ובחיי משפחה . כך , למשל , דווקא התלמוד הבבלי הוא שמביא את מימרתו של רבי חמא ברבי חנינא : 'כשהקב " ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל . ' ומקורות אחדים בתלמוד הבבלי מעניקים לייחוס מקום חשוב בקשר לעולמו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי