ג. הערכים בבחירת בן זוג

ג . הערכים בבחירת בן זוג יהודי ארץ ישראל נבדלו אפוא מיהודי בבל לא רק בגיל הנישואים שרווח אצלם , אלא גם במקומם של ההורים בכל הקשור לבחירת בני זוג לילדיהם . בקרב יהודי בבל היו אלה ההורים שבחרו בני זוג לילדיהם ; לעומת זאת , בקרב יהודי ארץ ישראל הייתה מעורבותם של ההורים בעניין זה פחותה בהרבה . ולא עוד אלא שסביר להניח כי במקרים רבים כבר לא היה אביו של הבן שעמד לשאת אישה בחיים כלל . למסקנה זו נודעת חשיבות מרובה . שיקוליהם של הורים בבחירת בן זוג לילדיהם אינם השיקולים המנחים צעיר וצעירה המחליטים להינשא על דעת עצמם . עניינם של הורים הוא בעיקר בהתאמתם של הצעיר והצעירה , ובסיכויי ההצלחה של הנישואים מאותן בחינות שיש להן חשיבות בשביל המשפחה כקבוצה חברתית רחבה . ואילו היחיד עצמו מונחה לעתים קרובות על ידי שיקולים של אינטרס אישי ( יהיה טיבו אשר יהיה . ( מציאות זו , שבה היו רבים שנשאו אישה בעצמם ובחרו בת זוג לעצמם , בלי מעורבות הוריהם - בין היתר מפני שלעתים לא היו ההורים בין החיים - היה בה כדי ליצור אפיון אחר של קשר הנישואים . בחברה שבה רבים בוחרים לעצמם את בת זוגם , השיקולים בבחירת בת זוג אינם יכולים ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי