א. פיקוח הורי: המצב בבבל

א . פיקוח הורי : המצב בבבל בפרקים הקודמים ראינו שהיה קיים הבדל בין יהודי ארץ ישראל לאחיהם שבבבל בכל הקשור לגיל הנישואים . בבבל היה גיל הנישואים , הן של גברים הן של נשים , במהלך שנות העשרה לחייהם , או , לכל היותר , בסביבות גיל עשרים . לעומת זאת , בארץ ישראל התקיים דפוס הנישואים 'הים תיכוני , ' שבו גיל הנישואים של נשים אמנם היה נמוך , אך גיל הנישואים של גברים היה גבוה יותר , במחצית השנייה של שנות העשרים לחייהם ואף לאחר מכן . רקע זה ישמש עבורנו נקודת מוצא לבירור השאלה בדבר בחירת בן זוג לנישואים . הדעת נותנת שלגיל הנישואים הייתה השלכה מכרעת על בחירת בן זוג . הדבר בולט במיוחד לגבי היהדות הבבלית . גיל הנישואים בקרב יהודי בבל היה במקרים רבים נמוך ביותר , ועל כן בחירת בן זוג לא הייתה בידיהם של הצעיר והצעירה , אלא נעשתה בידי הוריהם . דברים אלה נכונים בוודאי בכל הקשור לנישואיהן של בנות , שהיו ( כאמור לעיל , ( לעתים , קטנות ממש בשעת קידושיהן , אך המקורות שבידינו מלמדים שכך היו פני הדברים גם אצל בנים . הנוהג שהורי הכלה ( בעיקר אביה , אך לעתים גם אמה או אחיה ) מעורבים באופן מכריע בנישואיה ומפקחים ע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי