פרק רביעי בחירת בן זוג

פרק רביעי בחירת בן זוג בירי מי הייתה בחירת בן זוג ? כלום היו אלה בני הזוג עצמם , שנפגשו ( בנסיבות אלה או אחרות , ( רצו זה בזו והחליטו להינשא ? או שמא היה הדבר נתון בידי ההורים ובני המשפחה והם אלה שפיקחו על הנישואים ? לבירורה של שאלה זו חשיבות רבה . ההנחה שבחירת בן זוג היא עניינו של היחיד המבקש להינשא נקשרת בתודעתנו עם המושג ' אהבה ' . ' מושג זה גופו מעורר בנו אסוציאציות של חירות ואוטונומיה של היחיד , שהם מושגים המבטאים במידה לא מעטה את האתוס של החברה המערבית המודרנית . ואולם , לעתים מעורבים בנישואים לא רק שני היחידים הנישאים זה לזו , אלא גם קבוצות רחבות יותר , המעוניינות להיות שותפות בהם בצורה זו או אחרת : משפחות , קהילות , שבטים , ולעתים ( בנישואים דיפלומטיים , למשל ) אף מדינות . אחת מן הדרכים שבהן באה מעורבות זו לידי ביטוי היא דרך הפיקוח על הנישואים , דהיינו המנגנון שבו נבחרים בני הזוג . מנגנון זה מבטיח את שמירת האינטרסים של הקבוצות השונות הנוגעות לקשר הנישואים המתהווה , ודואג לכך שהם לא יופרו על ידי יצירת קשר נישואים בלתי רצוי . בפרק זה אני מבקש לנסות ולברר בראש ובראשונה את השאלה : ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי