ה. המציאות בבבל

ה . המציאות בבבל ההלכה התנאית , המקנה לאב את הזכות להשיא את בתו הקטנה , הייתה מוכרת בוודאי לאמוראי בבל . הם גם ידעו שאין עליה כל חולק בדבריהם של התנאים . אף על פי כן , בתלמוד הבבלי מובאת מימרה של האמורא הבבלי רב יהודה בשם רב , האוסרת על אדם לקדש את בתו כשהיא קטנה : 'אמר רב יהודה אמר רב : אסור לאדם שיקדש את בתו עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה . ' איסור זה חוזר ועולה שלושה דורות לאחר מכן , 32 ראו : pp . 112-116 RS . Bagnal & B . Frier , The Demographyof Roman Egypt , Cambridge 1994 , 33 בכתובת קבר אחת , מתל אל יהוד"ה שבמצרים , נזכרה צעירה שנפטרה ממש לפני נישואיה , בגיל עשרים . ראו : ? Egypt , Cambridge 1992 , pp . 60-61 , # 31 W . Horbury & D . Noy , Jewish Inscriptionsof Graeco-Roman בכתובת אחרת ( שם , עמי , 90 מספר ( 38 נזכרת אישה נשואה שעדיין לא ילדה , שנפטרה בת עשרים ( יש להניח שנישאה רק זמן מועט קודם לכן ;( בכתובת שלישית ( שם , עמ' , 147 מספר ( 76 נזכרה אישה נשואה בת תשע עשרה , שנפטרה ללא ילדים ( ויש אפוא להניח שנישואיה לא נערכו שנים רבות קודם לכן ;( בכתובת רביעית נזכרת ילדה לא נשואה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי