ד. הנורמה בחברה הנכרית הסובבת

ד . הנורמה בחברה הנכרית הסובבת העדויות שהובאו בזה הן אמנם מעטות מאוד , ואין אנו רשאים לראות בהן ייצוג שלם של הנורמה הרווחת . עם זאת , הן עולות בקנה אחד עם התמונה המצטיירת ממחקרים שונים על גיל הנישואים של בנות בחברה הרומית במאות הראשונות לספירה . במאמר שהוקדש לנושא זה ופורסם לפני שנים לא רבות הוכיח ב " ד שו , שגיל הנישואים הרגיל והרווח של בנות , בחלקים המערביים של האימפריה הרומית , היה קרוב לעשרים . קביעה זו מתבססת על בדיקתן של כתובות קבר שהונחו לזכרן של נשים שנפטרו וצוין בהן גילה של האישה במותה . שו בחן את השאלה : מה הוא הגיל שבו מתברר שבן הזוג הוא שהציב את כתובת הזיכרון לאישה במותה . בדיקתן של עשרות אלפי כתובות מסוג זה העלתה , שגיל המוות שבו מתחילים בני זוג להיות מציבי כתובות הזיכרון לנשותיהם הוא לקראת עשרים . עובדה זו הביאה את שו להסיק , שזה היה הגיל הרווח שבו החלו נשים להינשא ולא קודם לכן . מסקנה זו נתקבלה ללא עוררין בספרות המחקר . עם זאת , כפי שציין שו בעצמו , מסד המידע שעליו הוא התבסס יכול לשקף אך ורק את הנוהג שרווח בחלקים המערביים של האימפריה הרומית , ואין בו כדי ללמד הרבה על הנו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי