ג. נישואי בוגרת

ג . נישואי בוגרת האם המציאות של נישואי בוסר של בנות ( היינו נישואים קודם גיל הבגרות המינית ) הייתה המציאות השכיחה בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ? המקורות שהובאו לעיל מלמדים , כאמור , שהמציאות הזאת אכן הייתה קיימת . אבל באיזו מידה ? על שאלה זו אין בידינו אפשרות להשיב , מפני שהמקורות שעליהם אנו מתבססים אינם מאפשרים קביעה בעלת אופי סטטיסטי וכמותי . עלינו לנסות ולמצוא 14 ירושלמי , יבמות א ב , ב ע '' ד ; יג א , יג ע " ג . במקבילה שבבבלי , נידה נב ע"א , מסופר המעשה בבתו של רבי ישמעאל ולא בכלתו . עדויות בעלות אופי כוללני על אודות הנורמה של גיל הנישואים של נשים שרווחה בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד . חוקרים אחדים הפנו את תשומת הלב בהקשר הזה למקורות שונים המביעים את העמדה שבוגרת - היינו מי שמלאו לה שתים עשרה ושישה חודשים - ראויה לנישואים . כך , למשל , ברייתא אחת קובעת ש ' אין הבוגרת רשאה לנוול את עצמה בימי אבל אביה ' ( בבלי , תענית יג ע"ב . ( העמדה שבת בוגרת ראויה לנישואים עולה בסיפור על חנניה בן חכינאי , ששהה במשך שנים ארוכות בבית המדרש של רבי עקיבה עד שאשתו הודיעה לו : 'בת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי