ב. נישואי מיאון

ב . נישואי מיאון עדות אחרת לנישואי בוסר של קטנות יכול לשמש המוסד של מיאון . חז '' ל קבעו שלאם , בניגוד לאב , אין הזכות המשפטית להשיא את בתה : 'האיש מקדש את בתו ואין האשה מקדשת את בתה . ' עם זאת , הם הכירו בעובדה שפעמים רבות נהגה האם להשיא את בתה הקטנה ( או אחים גדולים את אחותם , ( אם האב לא היה בין החיים . נישואים כאלה לא קיבלו תוקף משפטי מלא , והיו ניתנים להפרה על ידי הבת , אם גילתה דעתה שאין היא מעוניינת בהם . צעד כזה , המכונה בספרות ההלכה של חז"ל 'מיאון , ' מפקיע משורשם קידושים שקידשה אם את בתה ( או אחים גדולים את אחותם , ( ומבטל אותם 10 על מקורות אלד , ניתן להוסיף כמה מקורות מסופקים , כגון העדות שמביא התלמוד הירושלמי על דיון שהתקיים בבית המדרש בשאלה אם 'כמחלוקת לגטין כך מחלוקת לקידושין , ' ולבסוף ' נפק עובדא כרבי יוחנן' ( ירושלמי , גטין ו ב , מח ע"א - קידושין ב א , סב ע " א-ע"ב . ( אם ' עובדא ' יתפרש במשמע של פסק הלכה לגבי אירוע קונקרטי שאירע במציאות , אזי לפנינו דוגמה נוספת לנישואי קטנה ( שהרי המחלוקת עסקה בגירושים ובנישואים של קטנה . ( ואולם כבר הצביע ליברמן על השימוש של 'עובדא' ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי