ג. המציאות בארץ ישראל

ג . המציאות בארץ ישראל מקורות מגוונים מלמדים שגיל הנישואים של גברים , בפועל , לא היה בשנות העשרה לחייהם , אלא לאחר מכן . במדרש 'קהלת רבה' מתואר מהלך חייו של האדם בשבעה שלבים , ושם נאמר : 'שבעה הבלים שאמר קהלת כנגד ז ' עולמות שאדם רואה . בן שנה דומה למלך נתון באיספקרפטםטי והכל מחבקין ומנשקין אותו . בן ב ' וג י דומה לחזיר שפושט ידיו בביבין . בן י' קופץ כגדי . בן כ' כסוס נהים משפר גרמיה ובעי אתתא . ' 41 עם זאת , מקורות אלה נותנים מקום לאפשרות , שחדל הכירו נוהג של קידושי קטן שהתקיים במציאות . עדויות קונקרטיות מעטות לכך מצויות פה ושם , אך בעיקר משלהי תקופת התלמוד ואילך . ראו : שרמר , בן שמונה עשרה ( לעיל , הערה , ( 2 עמ' , 51-50 הערה . 23 כפי שציינתי שם , עדויות אלה עולות בקנה אחד עם מקורות נוצריים סוריים בני התקופה , המעידים על התרבותה של התופעה גם בחברה הארמית הנוצרית באותה העת . ראו : Orientalisches Kirchenrecht , I : Die Geschichte des Kirchenrechts der Neslorianer W . Selb , . ( von den Anfangen bis zur Mongolenzeit ) , Wien 1981 , p . 207 ראו גם הסיפור המובא אצל : . 207-214 Symposium ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי