א. רקע תאורטי

א . רקע תאורטי שאלת גיל הנישואים נדונה בספרות המחקר הסוציולוגית העוסקת בנישואים ובמשפחה בהקשרים מגוונים , ונעשו ניסיונות רבים לקשור אותה למשתנים שונים , כגון : מגמות דמוגרפיות כלליות ( שיעורי ילודה וצמיחת אוכלוסייה ;( ירושה וחלוקת קרקעות ; מבנה המשפחה ; הבחנה בין חברה עירונית לחברה כפרית חקלאית ; השכלה וחינוך . ואולם , במקרים רבים קשה לבודד כיאות את המשתנים השונים ולזהות בדיוק את הגורם שהשפיע על גיל הנישואים , ולעתים קשה לדעת מה הסיבה ומה המסובב , כלומר : האם מיטשם , ספר הבגרות לרב שמואל בן תפני גאון וספר השנים לרב יהודה הכהן ראש הסדר , ירושלים תשנ"ט , מבוא , עמ ' . 14-12 8 למאמר סוקר ומסכם בנושא זה ראו : . Fertility in Developing Countries , New York 1983 , pp . 473-531 Proportions Marrying on Fertility ' , R . A . Bulatao et al . ( eds ) , Determinants of P . C . Smith , 'The Impact of Age at Marriage and ראו גם : Dixon , 'Explaining Cross Cultural Variations in Age at Marriage and Proportions R . B . Never Marrying ' , PS , 25 ( 1971 ) , pp . 215-234  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי