נספח (להערה 57)

נספח ( להערה ( 57 בוויכוח שבין ישו לפרושים על אודות הלגיטימיות של הגירושין ( מרקוס י , א-י ; מתי יט , ב-יא ) מצוי מדרש המקשר בין הכתוב בבראשית א , כז , לכתוב בבראשית ב , כד : 'מראשית הבריאה " זכר ונקבה ברא אותם אלוהים " ( בראשית א , כז . ( "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד " ( בראשית ב , כד . ( ואם כן אפוא אינם עוד שנים , כי אם בשר אחד . לכן את אשר חבר האלוהים אל יפרידנו אדם . ' דויד דאובה הציע , שהפסוק השני המצוטט בפי ישו אינו אלא תחיבה משנית לטקסט , ובמקורם של דברים ביסס ישו את דבריו על לשונו של הכתוב הראשון בלבד . במבט ראשון קשה להבין כיצד יכול פסוק זה - 'זכר ונקבה ברא אותם אלהים' - לשמש בסיס למסקנה ש ' את אשר חבר האלוהים אל יפרידנו אדם . ' לפיכך הציע דאובה , שפנייתו של ישו לכתוב זה כוללת רמיזה למיתוס האנדרוגיני , שלפיו נברא אדם הראשון כיצור בעל שני צדדים , האחד זכרי והאחר נקבי , שהופרדו זה מזה בשלב שני . 126 ראו : 127 D . Daube , The New Testament and Rabbinic Judaism , London 1 956 , pp . 71-73 דאובה , שם . ראו גם : . 70 ( 1958 ) , p . 260 P . Winter ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי