ו. פולמוס והיסטוריה

ו . פולמוס והיסטוריה הצורך של חז"ל לצאת נגד דעות אלו או אחרות מעיד על תחושה של חשש ומצוקה . הדעת נותנת שהתפיסות הנוצריות בשבח הרווקות והפרישות המינית השפיעו בעולמם של היהודים , שכן , כפי שציין בויארין , 'הרווקות סיפקה מפלט קוסם למכאובי העולם " , ' וחיי משפחה הציבו ללא כל ספק קושי אמיתי בפני מי שביקש להקדיש את עצמו לעיסוקים רוחניים . ייתכן שהחשש מכך שתפיסות אלה יחדרו לעולמם של יהודי התקופה ויקנו בו שביתה ( גם אם לא בקרב חוגים נרחבים מאוד ) נבע , בין היתר , מן העובדה ששורשיהן היו בהלכי רוח יהודיים פנימיים , שהיו קיימים בעולמה של החברה היהודית ( בארץ ישראל ובסביבתה ) עוד לפני היות הנצרות . אכן , מקורות שונים מעידים שבימי הבית השני היו אנשים ( בעיקר ביהדות הכיתתית ) שראו ברווקות דרך חיים עדיפה על פני הנישואים , " וחז"ל היו מודעים לכך . " יתר על כן , בעקבות חורבן 116 על האפשרות לראות את הסיפור על רבי יוסי והמטרונה כפולמוס ( אנטי אפיקוראי , או אנטי גנוסטי ) ראו דעותיהם של החוקרים שצוינו לעיל , הערה . 38 ואולם , חוקרים אלד , מבינים שהסיפור עוסק , בעיקרו , בשאלת ההשגחה והתערבותו של האל בעולם ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי