ג. 'מה' אישה לאיש'

ג . י מה ' אישה לאיש ' אם העמדנו על המקורות המדגישים את חשיבותה הרבה של מצוות 'פרו ורבו ; לא עשינו זאת אלא כדי ללמוד מהם על מקומו החשוב של מוסד הנישואים בעולמם של חז"ל . ואולם , ערכם הרב של הנישואים בתודעתם של חז " ל איננו נלמד אך ורק ממקורות אלה ; הוא עולה גם משלל של מקורות אחרים , המציגים את הקשר הזוגי שבין איש לאישה כדבר שמקורו בהשגחת האל . הרעיון שקשר הזוגיות איננו פרי בחירה אישית של בני אדם , אלא מכוון בידי האל , מצוי בצורות שונות בספרות התלמודית . המדרש יודע ש ' בנוהג שבעולם הבריות אומרות "פלוני נושא פלונית ... " "פלונית נישאת לפלוני . '" על כך יש , לדעתו , לקרוא את לשון הכתוב : 'אך הבל בני אדם כזב בני איש ' ( תהלים סב , י , ( שכן , לאמיתו של דבר , 'במאזנים לעלות המה מהבל יחד ' ( המשך הפסוק , שם , ( דהיינו , כדברי רבי חייא בר מריא [ בשם רבי לוי : [ 'אמר הקב " ה עד שעשויין הבל במעי אמהן יחדתים וזיווגתים זה לזה . ' דעה דומה , שקשר הזוגיות בין גבר לאישה נקבע בידי האל עוד בהיותם ברחם אמותיהם , מביע רב יהודה בשם רב : 'ארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני . '...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי