פרק ראשון חשיבותם של הנישואים בעולמה של יהדות בית שני, המשנה והתלמוד

פרק ראשון חשיבותם של הנישואים בעולמה של יהדות בית שני , המשנה והתלמוד פיטר בראון , ההיסטוריון האמריקני הנודע של שלהי העת העתיקה , פותח את ספרו Body and Society The בהצבעה על חשיבותו הרבה של מוסד הנישואים בחברה הרומית במאות הראשונות לספירה . הוא מציין שהנישואים היו המוסד שבאמצעותו שמרה החברה הרומית על קיומה מן הבחינה הדמוגרפית , ומשום כך הם היו לדבר המובן מאליו , שאין צורך להצדיקו ולנמקו , ולחלק בלתי נפרד ממסלול חייו הרגיל והשגרתי של האדם הבוגר . השאלה 'לשם מה להינשא' לא עלתה כלל על הדעת ; נושאים ונישאים כי כך הוא סדרו של עולם ' . אף על פי כן חקק הקיסר אוגוסטוס חוקים שהעמידו את מוסד הנישואים במרכז עניינם , והעניקו בכך הכרה וביטוי רשמיים , הצהרתיים ומעשיים כאחד , לחשיבותו המרובה של מוסד זה : תחילה , בשנת 18 לפנה"ס , החוק על שם יוליום , martiandis ordinibus lex Julia de ואחר כך , בשנת 9 לספירה , החוק על שם פפוס ופופיוס , . Papia Poppaea lex חוקים אלה חייבו , בין היתר , את הנישואים , וגזרו עונש על מי שלא ראו : . Early Christianity , New York 1988 , pp . 5-9 P . Brown , The Body and Society...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי