ד. השימוש בספרות חז"ל כמקור היסטורי

ד . השימוש בספרות חז"ל כמקור היסטורי הקשיים שמציבה ספרות חז"ל כמקור היסטורי , והאפשרות להשתמש בה לשם לימוד היסטוריה , נדונו בספרות המחקר בהזדמנויות שונות . אנו מבקשים לגעת כאן בקצרה בשלושה היבטים של הבעיה : ( א ) דרך הפקתו של מידע היסטורי מתוך מקורות שאינם תיעודיים באופיים ; ( ב ) נוסח הטקסטים ומקוריותם ; ( ג ) החד צדדיות של המקורות התלמודיים . ( א ) המקורות התלמודיים , העומדים לרשותו של חוקר תקופת הבית השני , המשנה והתלמוד , אינם תיעודיים ותיאוריים בעיקרם . מדובר על פי רוב במקורות ספרותיים , הלכתיים ואגדיים , שנכתבו מתוך עניין מועט בהיסטוריה ובשימור מידע היסטורי . חז"ל לא ראו את תפקידם בתיאור החברה שבה חייו ופעלו , אלא בניסיון לעצב את חייה ולהשפיע עליהם . עובדה זו מחייבת אותנו להיזהר בבואנו להשתמש בדבריהם ולראות בהם שיקוף פשוט של המציאות . בהקשר זה עומדים לנגד עינינו דבריו של ע ' פליישר , שנאמרו אמנם לעניין אחר , אך כוחם יפה גם לענייננו : מן המסקנות המיתודיות החשובות ... העולות מן העיון בתעודות הקדומות היא זו המלמדתנו להזהר בהערכת העדויות ... ההלכתיות פסיקתיות ... זהירות זו מתחייבת לא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי