ג. מגמות בחקר הנישואים והמשפחה

ג . מגמות בחקר הנישואים והמשפחה ההתבוננות בעובדות יכולה להיעשות מנקודות מבט שונות . תשומת לבו של המשפטן , למשל , מוסבת לשאלת החוקים וההלכות המפקחים על התהוות התא המשפחתי ; למעמדם האישי של בני הזוג לפני הנישואים ולאחריהם ; למעמדו המשפטי של הרכוש המשותף ולזכויות שיש בו לכל אחד מבני הזוג , וכיוצא באלה . לעומת זאת , תשומת לבו של הסוציולוג מופנית ליחסים החברתיים בין בני הזוג ולמקומו של התא המשפחתי הבודד במערכת החברתית השלמה . ואולם , גם בקרב סוציולוגים אין אחידות בכל הקשור לעיסוק בנישואים ובמשפחה , וסוציולוגים ניגשים לעסוק במשפחה כמוסד חברתי מנקודות מבט שונות . כך , למשל , הדוגלים בגישה הסטרוקטורלית הפונקציונלית מעוניינים , מצד אחד , בשאלת הזיקה שבין מבנה המשפחה לבין התפקידים שאותה היא ממלאת במערכת החברתית ; מצד שני , הם מבקשים לעמוד על ההשפעה שיש לערכיה של החברה ולכוחות הפועלים בה ( בעיקר כוחות כלכליים ) על תפקודו של מוסד הנישואים ועל מבנה המשפחה . לעומת זאת , גישה מחקרית המתמקדת ביחסי גומלין מתבוננת במשפחה דרך שאלת היחסים בין חבריה , חלוקת העבודה ביניהם , תהליכי קבלת ההחלטות , ודרכי פתרון...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי