ב. היסטוריה וסוציולוגיה

ב . היסטוריה וסוציולוגיה צמד המונחים 'ערך ' ו ' נורמה , ' שבו השתמשנו זה עתה , שאול מספרות המחקר הסוציולוגית , ובכך הוא מקפל בתוכו את אופיו של המחקר הנוכחי . 'ערכים הם אבני בוחן , קני מידה , הקובעים מה צודק ומה אינו צודק , מה נכון ומה אינו נכון , מה טוב ומה רע ... וכמובן מה אינו טוב , מר , אינו נכון ומה אינו יפה 15 . ' לעומת זאת , 'נורמה היא תרגום הערכים ... להוראות ביצוע מדוייקות . ' אנו יכולים לומר , שאם ערך הוא קנה המידה לקביעת הראוי , הרי שהנורמה היא הדרך שבה מתממש הערך בפועל . באומרנו שאנו מבקשים לעמוד על הערכים שעמדו ביסוד מוסד הנישואים בקרב יהודי ארץ ישראל ובבל בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד , ועל הנורמות שדרכן הם מימשו ערכים אלה , אנו מבקשים גם להצביע על הדבר שאין בכוונתנו לעשות : אין אנו מעוניינים בסיפורם של יחידים אלה או אחרים , או בסיפורן של משפחות בודדות , מורמות מעם , המושכות שימת לב . אין אנו תרים אחר החד פעמי , המיוחד והשונה , או אחר הקוריוז . אנו מבקשים ללכת בדרכה של 14 בניסוח זה אני מבקש להבהיר שלא הממד הרעיוני הוא שעומד במוקד העיונים המוצעים להלן , אם כי אי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי