תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 9 מבוא 13 א . חקר הנישואים והמשפחה 13 ב . היסטוריה וסוציולוגיה 16 ג . מגמות בחקר הנישואים והמשפחה 20 ד . השימוש בספרות חז"ל כמקור היסטורי 23 ה . דרכו של מחקר זה 30 פרק ראשון : חשיבותם של הנישואים בעולמה של יהדות בית שני , המשנה והתלמוד 33 א . מקומם של הנישואים בסולם הערכים של חז"ל 35 ב . 'פרו ורבו ' 37 ג . 'מה ' אישה לאיש' 42 ד . 'יסוד הבריאה ' 47 ה . נישואים , 'פרו ורבו ' והפולמוס היהודי הנוצרי 51 ו . פולמוס והיסטוריה 65 נספח 70 פרק שני : גיל הנישואים של גברים 73 א . רקע תאורטי 75 ב . גיל הנישואים הראוי והמומלץ 80 ג . המציאות בארץ ישראל 85 ד . גיל הנישואים בבבל 91 פרק שלישי : גיל הנישואים של נשים 102 א . נישואי קטנה 102 ב . נישואי מיאון 106 ג . נישואי בוגרת 108 ד . הנורמה בחברה הנכרית הסובבת 112 ה . המציאות בבבל 113  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי