זכר ונקבה בראם הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד

עדי ^ ר שרמר עדיאל שרמר זכר ונקבה בראם הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד עדיאל שרמר זכר ונקבה בראם הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו"ח , צבי יקותיאל , פרופ ' ג ' רמי כהן , פרופ ' רוברט ליברלס , ד " ר מנחם מור , פרופ ' שמואל פיינר , פרופ ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון ערך והביא לבית הדפום : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע מכון ריבלין לחקר ארץ ישראל ויישובה , אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי