המחקר על־אודות בית־הספר האפקטיבי

המחקר על אודות בית הספר האפקטיבי בקרב החוקרים העוסקים בתחום בתי הספר האפקטיביים שוררת הסכמה רחבה שאחד התנאים לאפקטיביות של בית הספר הוא קבלת החלטות בזמךאמת ובהתאם לצרכים המיוחדים של כל בית ספר . הסכמה זו מושתתת על ההנחה שרק המוסד עצמו נמצא בנקודת תצפית המאפשרת לו לאבחן צרכים אלה במדויק . המחקרים שנערכו בנושא בית הספר האפקטיבי חיפשו תשובה לשאלה : במה בתי ספר אפקטיביים שונים מבתי ספר לא אפקטיביים ? ממאות המחקרים שנערכו מראשית שנות השבעים ועד היום עולה כי בתי ספר אפקטיביים נבדלים מבתי ספר אחרים בחמישה תחומים : < 1 ) מעורבות יעילה של מנהל בית הספר ( מתן דוגמה אישית על ידי השתתפות אישית בסדנות לשיפור ההוראה , עידוד מורים המציעים חידושים , הבהרת המטרות לצוות והארת הנתיב למטרה ( 2 ) ;( אווירה של למידה , ביטחון וסדר ( כללים ברורים , עקביות , מורל גבוה של מורים , לכידות קבוצתית < 3 ) ;( שימת דגש בהישגים לימודיים , חינוכיים וחברתיים ; ( 4 ) ציפיות גבוהות של מורים להישגים ; ( 5 ) הפעלה שוטפת של הערכה ובקרה על הביצועים של בית הספר . לדעת פרידמן , בית ספר אפקטיבי נשען באופן בולט על המושג "נשיאה באח...  אל הספר
רמות