הערות

הערות פרק ראשון — הצורך באלים . 2 Eric Hoffer , The Ordealof Change , New York : Harper & Row , 62 . 1 מצוטט אצל . 3 Rollo May , The Cryf or Myth , New York : Norton , 57 מצוטט "The West ' s Deepening Culture Crisis " , The Futurist , ^ 12 November-December 1993 , 12 . 4 מצוטט אצל . 6 Gary Krist , "Tragedy land" , New York Times , November 27 , 1993 , 19 . 5 Timeand Light , New York : William Morrow , 430 Shlain Leonard , Art & Physics : Parallel Visions in Space , ראו הוצאות ה 18 וה 25 בפברואר 1915 של . Nation -n המאמרים נכתבו בידי הוראס קאלן . ( Horace Kallen ) פרק שני — אלים אחדים שהכזיבו  אל הספר
ספרית פועלים