9 אורגי המילים/יוצרי העולם

9 אורגי המילים / יוצרי העולם בניסיוננו להבהיר בלבול ( או בורות ) בנוגע למשמעותה של מילה , האם מישהו שואל , מהי הגדרה למילה הזאת ? כמעט תמיד , הדרך שבה אנו מנסחים את השאלה היא , מהי ההגדרה למילה הזאת ? ההבדל , בין השאלה עם ה' הידיעה לבין השאלה בלעדיה , בהקשר הזה , הוא גדול , ואין לי אלא להאשים את בתי הספר בקלקולים שבעקבות הבנה בלתי נכונה של משמעותה של הגדרה . החל בכיתות הנמוכות ועד הלימודים הגבוהים ועד בכלל , מקבלים התלמידים הגדרות מהגדרות שונות , אך פרט למקרים יוצאים מן הכלל , לא נאמר להם של מי ההגדרות , לאילו מטרות הומצאו , ואילו הגדרות חלופיות יכולות לשמש אותנו באותה המידה . התוצאה היא שתלמידים מאמינים שהגדרות אינן מומצאות ; ואפילו שלא נוצרו על ידי בני אדם ; ושבעצם — איך לומר זאת ? — הן חלק מהעולם הטבעי , כמו עננים , עצים וכוכבים . באלפי בחינות במקצועות רבים , תלמידים מתבקשים לתת הגדרות למאות דברים , מילים , מושגים , נהלים . מסופקני אם יש יותר מכיתות ספורות שקיימו איזשהו דיון על מה זה הגדרה . כיצד ייתכן ? ניקח מקרה מוזר לא פחות — שאלות . דומה שאיש לא יחלוק עלי אם אומר שכל התשובות הני...  אל הספר
ספרית פועלים