חלק שני

חלק שני כל מה שקראתם בחלק הראשון , אם יורשה לי לעשות פרפרזה על דבריו של חכם זקן , הוא "התורה על רגל אחת ; " החלק השני הוא פירוש . אולם אמהר ואומר שאיני טוען כי חמשת הנרטיבים שתיארתי ממצים את האפשרויות . הם פשוט ממצים את כוח הדמיון שלי . אין לי ספק שמצויים עוד רעיונות רבים שיכולים לספק סיבות ראויות , אנושיות וממשיות לחינוך הבית ספרי . תכליתי בספר הזה אינה רק להציע סיבות שיתקבלו על הדעת אלא למלא תפקיד בקידום של שיחה רצינית על סיבות . לא על מדיניות חינוכית , על ניהול , על הערכה או על שאר עניינים טכניים . כל אלה חשובים , אבל מן הדין שניגש אליהם אחרי שמתקבלות החלטות בנוגע לייעודם של בתי הספר . איני רוצה לפגוע יתר על המידה באיש מעמיתי , אולם הרושם שלי הוא שמכל מי שיש לו מגע ומשא עם בתי ספר — מנהלים , מורים , תלמידים , הורים , פוליטיקאים , מול"ים ופרופסורים לחינוך — אלה האחרונים נראים הפחות מעוניינים לדבר על סיבות , בעוד הראשונים אינם מפגרים אחריהם בהרבה . אולי אני טועה בעניין , אך דומני שלו כל בעלי העניין היו מצטרפים לשיחה בהתלהבות ובנחישות , לא היינו נכשלים בשיפור חייהם של צעירינו . כוונתי ...  אל הספר
ספרית פועלים