קץ החינוך

ניל פוסטמן קץ החינוך הגדרה מחודשת למטרות בית הספר תרגם מאנגלית : אמיר צוקרמן ספרית פועלים הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר Neil Postman The End of Education Redefining the Value of School עורך הסדרה מחשבות על חינוך : יורם הרפז מסתב"ב IBBN 965-04-2391-5 P . O . B . 37068 , Tel-Aviv , 1998 Sifriat Poalim Publishing House Ltd . All rights of the Hebrew translation reserved by כל הזכויות של התרגום העברי שמורות לספרית פועלים בע"מ ת '' י , 37068 טל' . 5183143 פקס' 5183191 סדר ועימוד "כל סדר" הדפסה "קם" תל אביב , תשנ"ח , 1998  אל הספר
ספרית פועלים