פרק עשרים ושמונה

פרק עשרים ושמונה כפר קליל — מח'נא אלפוקא — מח'נא אתחתא — חוארה — ח'רבתזידאן — אודלה — עורתה — ריג'יב — ח'רבת אדוארה — חזרה לנאבלס כפר קליל ב 10 במאי , בשעה חמש ועשרים דקות בבוקר , יצאתי לסיור נוסף כדי לסקור עוד חורבות ועוד כפרים בסביבת נאבלס . כיוון שיצאתי ממקום חנייתי בכיוון מזרחה דרומה מזרחה , נעתי בשעה חמש וחמישים דקות דרומה לאורך המדרון המזרחי של הר גריזים . בשעה חמש וחמישים וחמש דקות עליתי דרומה דרומה מערבה בשיפולי ההר הזה , ובמהרה ראיתי מעיין דל בשם עין אלפ ; ( J 011 **) אחר כך , בשעה שש , ראיתי עוד מעיין שהוגד לי כי שמו עין אסוריק ^**) ונ ^~ ! , (^! ולאחר חמש דקות — מעיין שלישי , בשם עין אראכב . (^ % 11 ^*) בשעה שש ועשרים דקות הגעתי לכפר קליל , ( jJsyS ) כפר שמספר תושביו מאתיים , וגיא מבתר אותו לשני רבעים , צפוני ודרומי . על ידו יש קצת בוסתנים . מח'נא אלפוקא משם ירדתי בחזרה אל המישור ; הגעתי אליו בשעה שש ושלושים דקות , ונעתי זמן מה דרומה בדרך המוליכה לירושלים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי