פרק עשרים ושבעה

פרק עשרים ושבעה בית דג'ן — בית פוריכ — ח'רבת אלמזאר — סאלס — דיר אלחטב — עזמוט — חזרה לנאבלס בית דג'ן ב 9 במאי , בשעה חמש וחמש עשרה דקות בבוקר יצאתי שוב ממקום חנייתי בנאבלס לסקור ממזרח לעיר הזאת את האתרים שאספר עליהם בפרק זה . בשעה חמש וארבעים דקות עברתי על יד עין ךפנה . בשעה חמש וארבעים ושבע דקות הנחתי לשמאלי את הכפר עין בלאטה . בהמשיכי את דרכי בשיפוע מתון הלוך וירוד מזרחה דרומה מזרחה ראיתי את באר יעקב , לא התעכבתי שם וחציתי בכיוון מזרחה את המישור הנאה שבו היא כרויה . בשעה שש וחמש עשרה דקות , לאחר שחציתי גבעה טרשית קטנה , ירדתי לעוד מישור , גם הוא פורה מאוד , ומגדלים בו חיטה , כמו בקודם . מגמת פני לא השתנתה . בשעה שש וחמישים דקות התרוממו קצת פני הקרקע , וקצת הלאה נראו כרמי זית זקנים . בשעה שבע ועשרים דקות עליתי על גבעה טרשית שלפנים חצבו בה אבן בכמה מקומות . קירות תמך עתיקים , בנויים מאבנים גדולות , עומדים עוד חלקית במפלסים שונים . בשעה שבע ושלושים דקות הגעתי לכפר בית ךג'ן - ^ ^ " ) היושב על ראש הגבעה ^ א הזאת . מספר תושביו כארבע מאות . רואים שם מסגד קטן ממוטמט למחצה ומצרית ( ברג ( ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי