פרק עשרים ושישה

פרק עשרים ושישה יציאה לדרך אל הר עיבל — מערות קבורה — ח'רבת עסכר — ח'רבתעקוד — ח'רבת כפר קוס — ח'רבת כליסה — ולי סתיסלימה — ולי עמאד אדין — ירידה וחזרה לנאבלס יציאה לדרך אל הר עיבל בערב הקודם תרתי את הר גריזים . כדי להשלים את חקירת נאבלס וסביבתה היה עלי לסקור את הר עיבל החולש על העיר הזאת מצפון , ומיהרתי לחפש מורה דרך המכיר היטב את ההר . התיירים האירופיים ממעטים מאוד לעלות עליו , ואף תושבי נאבלס מוקירים רגליהם ממנו , ומכל מקום אינם עוברים בו לאורכו ולרוחבו . היהודים חוששים מכך מחמת הסכנות האורבות בו . בלב השומרונים הוא מעורר אימה כי הם רואים בו את הר הקללה , ואילו גריזים הוא ההר שהם מקדשים , הר הברכה , שלפנים עמד בו מקדשם ועודם מקריבים עליו . אשר למוסלמים , אמנם הם מוקירים במרום צלעו של הר עיבל וכמעט על ראשו שני קברי שיח' שעוד אזכיר להלן ; ברם להוציא את שתי הנקודות האלה ממעטים אף הם מאוד לפקוד את גבו של ההר הזה . אף על פי כן , היות שהוא מעובד בכמה נקודות , מצאתי לבסוף פלח שטען כי שביליו נהירים לו . יצאתי אפוא לדרך בהדרכתו ב 8 במאי , בשעה שש ושלושים דקות בבוקר . מגמת פנינו היתה מזרחה ....  אל הספר
יד יצחק בן-צבי