פרק עשרים וארבעה

פרק עשרים וארבעה תולדות שכם , היא לימים ניאפוליס ועכשיו נאבלס לשם שכם ( ביוונית r ) luaua , lu ^ en או ( SichemriTUKV : ^ id liiaua אפשר להציע שני גזרונות . או שנקבל את טענת אוסביוס כי העיר נקראה כך על שם שכם בן חמור נשיא החוים : אם טענה זו נכונה , הואיל והיישוב הזה נזכר באותו השם במקרא כבר בימי אברם , נצטרך לראות זאת בבחינת הקדמת המאוחר ; ואמנם ראינו כזאת בעוד מקומות בכתבי הקודש . או שנקבל את הסברה כי בן חמור נקרא על שם העיר שהיתה כפופה למרות אביו , והעיר עצמה נקראה כך בשל מקומה על גב העמק המשתרע בין עיכל וגריזים . משמעות המלה העברית שכם — כתף , גב . אכן ממערב העמק שהעיר נאבלס יושבת בו , ושלפנים ישבה בו שכם , זורמים כל המים מערבה ; ואילו ממזרח העמק הזה הם זורמים כלפי הירדן . לראשונה נזכר שם העיר הזאת במקרא בעת המסע הראשון של אברם בארץ כנען . כך כתוב ב'וולגאטה : ' autem tune erat in terra . ' Pertransivit Abram terram usque ad locum Sichem , usque ad convallem illustrem : Chananaeus  אל הספר
יד יצחק בן-צבי