פרק עשרים ושלושה

פרק עשרים ושלושה תיאור נאבלס שם העיר בערבית נאבלס ; i ^ ii ) התיירים בני אירופה הוגים נאפלוז , ( Napiouse ) וכך הם מתקנים , בהתאם לגזרון מן השם היווני , Ned 7 toX . u ; את ההגייה בפי הערביים , שאין להם אות פה באלף בית . העיר הואת יושבת לרגלי המדרון הצפוני של הר גריזים , בעמק הנאה המשתרע בין ההר הזה והר עיבל , ומתארה דמוי מצולע לא משוכלל שאורכו מגיע לפי אומד לאלף ומאתיים מטר לכל היותר ורוחבו המירבי חמש מאות מטר ; בנקודות אחרות רוחבו רק שלוש מאות מטר ואף פחות . בקצה המזרחי היא תופסת אותו מקום בעמק שעוברת בו פרשת המים בין הירדן והים התיכון , והיא עצמה שוכנת אפוא כמעט כולה בחלק העמק המתחיל לנטות כלפי הים , ברום שלפי דעה אחת הוא 572 מטר , ולפי דעה אחרת קצת יותר מ . 600 היא מוקפת חומה שיש בה שני שערים ראשיים . מן השער המערבי , שבו נכנסתי , נמתח רחוב רחב למדי , החוצה את העיר ממערב למזרח , לכל אורכה . הרחוב הזה , שבשני צדיו יש בתי מלאכה וחנויות , מקורה בקמרון בחלקו האמצעי , המהווה אפוא מסדרון מקורה , שברווחים מסוימים הוא מואר מבעד לצהרים עגולים מזוגגים המעבירים את האור אך לא את הגשם . חלק זה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי